Anläggning 23
|
AMA RA
Bergförankrad sprutbetong med ospänd armering
Generation 
Anläggning 23

EBF.3122Bergförankrad sprutbetong med ospänd armering

AMA

För sprutbetong som är bom inom sammanhängande ytor i tak, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om armerad bergförankrad sprutbetong ska utföras som ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan