Anläggning 23
|
AMA RA
Oförankrad sprutbetong med ospänd armering
Generation 
Anläggning 23

EBF.3121Oförankrad sprutbetong med ospänd armering

AMA

Bergyta ska före armering jämnas ut genom betongsprutning, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bergyta:

    både naturlig, av sprängning opåverkad bergyta, och sprängd bergyta

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan