Anläggning 23
|
AMA RA
Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål
Generation 
Anläggning 23

EBF.122Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål

AMA

Rörbro ska torrläggas och rensas.

Ytor som ska sprutas med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • bedömt vattenflöde genom ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • rörbro:

    bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

  • sprutbetong:

    betong som har påförts genom sprutning av betongmassa med hjälp av tryckluft

Till toppen av sidan