Anläggning 23
|
AMA RA MER
Platsgjuten brunn, kammare e d
Generation 
Anläggning 23

EBE.2154Platsgjuten brunn, kammare e d

AMA

Brunn, kammare eller dylikt ska uppfylla krav för toleransklass ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • om platsgjuten brunn ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan