Anläggning 23
|
AMA RA MER
Förankring med stödblock mot berg
Generation 
Anläggning 23

EBE.21513Förankring med stödblock mot berg

AMA

Gjutning ska utföras med hållfasthetsklass minst ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bergyta:

    både naturlig, av sprängning opåverkad bergyta, och sprängd bergyta

Till toppen av sidan