Anläggning 23
|
AMA RA MER
Förankring med stödblock mot jord
Generation 
Anläggning 23

EBE.21512Förankring med stödblock mot jord

RA

Förankring med rörstöd mot jord

Ange

  • mått B och H i figur ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • spont:

    i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

Till toppen av sidan