Anläggning 23
|
AMA RA MER
Skyddslager av betong
Generation 
Anläggning 23

EBE.181Skyddslager av betong

AMA

Skyddslager på tätskikt på tunnel under överfyllning

Betong ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Skyddslager på tätskikt på tunnel under överfyllning

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan