Anläggning 23
|
AMA RA
Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av kaj
Generation 
Anläggning 23

EBE.122Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av kaj

AMA

Kvarsittande gjutavstängare ska uppfylla krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • flyttning:

  material eller utrustning som demonteras och återmonteras i entreprenaden

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

 • mynningsventil:

  (vid betonggjutning) ventil placerad i änden av gjutrör som är anslutet till en betongpump

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • rivning:

  material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan