Anläggning 23
|
AMA RA
Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av bro
Generation 
Anläggning 23

EBE.121Betonggjutning kategori A vid förbättring och reparation av bro

AMA

Kvarsittande gjutavstängare ska uppfylla krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange rivning av betong under aktuell kod och rubrik under Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • kantbalk:

    (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan