Anläggning 23
|
AMA RA
Betonggjutning kategori A vid nybyggnad för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

EBE.1152Betonggjutning kategori A vid nybyggnad för väg, plan o d

AMA

Byggtransporter innan trafiköppning

Byggtransporter får ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan