Anläggning 23
|
AMA RA
Betonggjutning vid bergförstärkning m m genom stödjande konstruktion i bergtunnel eller bergrum
Generation 
Anläggning 23

EBE.1131Betonggjutning vid bergförstärkning m m genom stödjande konstruktion i bergtunnel eller bergrum

AMA

Kvarsittande gjutavstängare ska uppfylla krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Redovisa förstärkningsklassning på profilritningar.

Ange ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kontaktinjektering:

  injektering av kontaktmaterial mellan två ytor, till exempel mellan bergyta och betong (TNC 73)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • teoretisk sektion:

  area inom teoretiska begränsningslinjer

Till toppen av sidan