Anläggning 23
|
AMA RA
Betonggjutning kategori A vid nybyggnad av bro
Generation 
Anläggning 23

EBE.111Betonggjutning kategori A vid nybyggnad av bro

AMA

Kvarsittande gjutavstängare ska uppfylla krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange eventuella krav på inmätning och utsättning under Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • grundavlopp:

  (vid brobyggnad) rör som går genom en brobaneplatta och som avleder vatten som samlas i beläggning över vattenavledande isolering

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

Till toppen av sidan