Anläggning 23
|
AMA RA
Betonggjutning kategori A vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

EBE.11Betonggjutning kategori A vid nybyggnad

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Retarderande medel i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange krav på kulör och pigment ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • standardavvikelse:

  mått på variabiliteten inom en serie observationer enligt särskild formel

 • vct:

  vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

Till toppen av sidan