Anläggning 23
|
AMA RA MER
Förbättring och reparation av betongkonstruktion med katodiskt skydd av armering
Generation 
Anläggning 23

EBC.6Förbättring och reparation av betongkonstruktion med katodiskt skydd av armering

AMA

Montering av ingående detaljer ska utföras så att de inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan