Anläggning 23
|
AMA RA
Fogband av bitumen eller svällande material
Generation 
Anläggning 23

EBC.32Fogband av bitumen eller svällande material

AMA

Fogband ska uppfylla kraven enligt tabell AMA EBC.32/1.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser fogband av bitumen eller svällande material, till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bitumen:

    svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

  • lera:

    finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

Till toppen av sidan