Anläggning 23
|
AMA RA
Spännarmering av stål
Generation 
Anläggning 23

EBC.121Spännarmering av stål

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spännsystem ska levereras med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på spännlista samt arbets- och metodbeskrivning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

  • injektering:

    inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

Till toppen av sidan