Anläggning 23
|
AMA RA
Ospänd armering i betongtunnel
Generation 
Anläggning 23

EBC.114Ospänd armering i betongtunnel

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Armering ska ha minst 8 mm diameter. ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange anslutningar för elektrokemisk potentialmätning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

  • vägmiljö:

    i vertikal led ett område som uppåt begränsas av nivån överkant körbana +6,0 m. Med körbana avses i detta fall underliggande vägs körbana. I horisontal led samt i vertikal led nedåt begränsas vägmiljön till ett område beläget enligt figur nedan Vägmiljön för brodelar ovanför brobaneplatta begränsas av nivån överkant beläggningen samt uppåt +6,0 m. I horisontal led gäller begränsningar enligt figur nedan. För pylontorn och bågar gäller vägmiljön även 2,0 m under överkant beläggning. Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i vägmiljö. Överytan av en brobaneplatta eller trafikerad bottenplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i vägmiljö.

Till toppen av sidan