Anläggning 23
|
AMA RA
Kvarsittande gjutavstängare i bro
Generation 
Anläggning 23

EBB.3312Kvarsittande gjutavstängare i bro

AMA

Provning av kvarsittande gjutavstängare

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att gjutfog endast får utföras där det är angivet ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • efterbehandling:

    behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

  • gjutfog:

    betongyta som efter betongens hårdnande ska motgjutas vid en efterkommande gjutning

Till toppen av sidan