Anläggning 23
|
AMA RA MER
Form
Generation 
Anläggning 23

EBB.1Form

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Krav på formmaterial enligt SS-EN ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Formstag o d

Ange särskilda krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Avdrag görs för form som ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • hörn:

  se figur; jämför med vinkel

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • rivning:

  material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan