Anläggning 23
|
AMA RA
PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

EBPLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

AMA

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser platsgjutna konstruktioner samt betongelement som inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan