Anläggning 23
|
AMA RA MER
FÖRANKRINGAR AV KONSTRUKTIONER
Generation 
Anläggning 23

DJBFÖRANKRINGAR AV KONSTRUKTIONER

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spännstål ska uppfylla krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser förankringar av konstruktioner.

Ange under aktuell kod ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel

Antal som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bygghandling:

  handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan