Anläggning 23
|
RA
Förankring i spont
Generation 
Anläggning 23

DJB.31Förankring i spont

RA

Ange

  • krav på dimensionerande bärförmåga
  • krav på dimension ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan