Anläggning 23
|
AMA RA MER
Injekterade förankringar i jord
Generation 
Anläggning 23

DJB.21Injekterade förankringar i jord

RA

Ange

  • krav på dimensionerande bärförmåga
  • dimension ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Reglering utförs vid skillnad ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • foderrör:

    (vid schakt) rör i borrhål som hindrar instörtning av väggarna, inträngning av vatten eller dylikt (TNC 73) (vid gjutning) ursparingsrör i betongkonstruktion för indragning av kablar för efterspänning

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan