Anläggning 23
|
AMA RA MER
Förankring i berg
Generation 
Anläggning 23

DJB.1Förankring i berg

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Förankringen ska uppfylla ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Reglering utförs vid skillnad ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • foderrör:

  (vid schakt) rör i borrhål som hindrar instörtning av väggarna, inträngning av vatten eller dylikt (TNC 73) (vid gjutning) ursparingsrör i betongkonstruktion för indragning av kablar för efterspänning

 • förankring:

  konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

 • vct:

  vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

Till toppen av sidan