Anläggning 23
|
RA
Skötsel av naturmarksytor under garantitiden
Generation 
Anläggning 23

DHB.33Skötsel av naturmarksytor under garantitiden

RA

Avser krav på skötselåtgärder för anlagda naturmarksytor.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan