Anläggning 23
|
AMA RA MER
Skötsel av häck under garantitiden
Generation 
Anläggning 23

DHB.314Skötsel av häck under garantitiden

AMA

Kontroll och justering av stöd och uppbindning ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om, när och hur häck ska klippas
  • tidpunkt och intervall ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel

Längd mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan