Anläggning 23
|
AMA RA MER
Skötsel av buskar m m under garantitiden
Generation 
Anläggning 23

DHB.313Skötsel av buskar m m under garantitiden

AMA

Kontroll och justering av stöd och uppbindning ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på

  • uppbyggnadsbeskärning
  • utglesning av bestånd
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel

Antal mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan