Anläggning 23
|
AMA RA MER
Skötsel av träd under garantitiden
Generation 
Anläggning 23

DHB.312Skötsel av träd under garantitiden

AMA

Uppbyggnadsbeskärning ska utföras så att växtens ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange krav på

  • uppbyggnadsbeskärning
  • tidpunkt och intervall ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av mätregel

Antal mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan