Anläggning 23
|
AMA
Återställande av släntbeklädnad, sandyta o d
Generation 
Anläggning 23

DGB.4Återställande av släntbeklädnad, sandyta o d

AMA

Anskaffat material ska vara fritt från växter/växtdelar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • invasiv främmande art:

    främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster (Förordning EU nr 1143/2014) EU-reglerad invasiv främmande art får inte förekomma och oreglerad invasiv främmande art bör inte förekomma.

Till toppen av sidan