Anläggning 23
|
AMA
Återställande av överbyggnad för järnväg
Generation 
Anläggning 23

DGB.2Återställande av överbyggnad för järnväg

AMA

Begreppsbestämningar

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan