Anläggning 23
|
AMA RA
Återställande av väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DGB.1Återställande av väg, plan o d

AMA

Ytor för väg, plan och dylikt ska förses med samma typ ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik sammansättning av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan