Anläggning 23
|
AMA RA MER
Växlar och spårkorsningar, sammansatta
Generation 
Anläggning 23

DFC.0Växlar och spårkorsningar, sammansatta

AMA

I sammansatt växel eller spårkorsning ingår räler ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser arbeten med byggande av växlar, vilka levereras i ett ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Maskinetablering

Arbete ersätts med ett belopp.

Anmärkning

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Till toppen av sidan