Anläggning 23
|
AMA RA MER
Justering av spår
Generation 
Anläggning 23

DFB.3Justering av spår

AMA

Spår ska justeras till projekterat läge i plan och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • krav på maskintyp för justeringsarbete
  • toleranskrav; ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel

Längd som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bax:

    (för järnväg) flyttning av spår, växlar och spårkorsningar i plan och/eller höjd från befintligt läge, utan någon form av demontering. Utförs oftast med spårriktsmaskin

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan