Anläggning 23
|
AMA RA MER
Sliprar
Generation 
Anläggning 23

DFB.1Sliprar

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Sliprar ska hanteras så att dessa inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser förtillverkade sliprar och spårplattor.

Ange under ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Regeln gäller om ersättning för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grus:

    grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan