Anläggning 23
|
AMA RA MER
Skyddshylsa för påle
Generation 
Anläggning 23

DEY.2Skyddshylsa för påle

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Hylsa

Hylsa ska skapa minst 50 mm ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser konstruktion kring del av påle i anslutning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av mätregel

Antal som mäts är antal ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • marin miljö:

  med marin miljö avses bräckt vatten eller saltvatten. I vertikal led begränsas den marina miljön av ett område mellan nivån HHW +5,0 m och nivån LLW -1,0 m I vattendrag som mynnar ut i bräckt vatten eller i saltvatten begränsas den marina miljön i horisontal led av området beläget från kustlinjen och 1 000 m uppströms. Överytan av en brobaneplatta som är försedd med tätskikt anses inte vara i marin miljö.

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan