Anläggning 23
|
AMA RA MER
Infästningar i berg med bult o d
Generation 
Anläggning 23

DEQ.2Infästningar i berg med bult o d

AMA

Borrhålens längd och diameter ska anpassas till de ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser tyngre infästningar i berg som till exempel infästningar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Infästning till termoisolerande lager ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergbult:

  bult för förankring i fast berg Bergbult benämns efter material och det förankringssystem som väljs (TNC 73).

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • vct:

  vattencementtal, kvot av effektiv vattenhalt och cementhalt (TNC 103)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan