Anläggning 23
|
AMA RA
Övergångskonstruktioner vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

DEP.161Övergångskonstruktioner vid nybyggnad

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Den avsedda tekniska livslängden ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Ange

 • hur eventuell skruvförankring ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

 • landfäste:

  ändstöd för bro

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

 • övergångskonstruktion:

  (vid brobyggnad) konstruktion avsedd att ta upp förekommande längd- och vinkelrörelser samt överbrygga öppningar mellan olika konstruktionsdelar

Till toppen av sidan