Anläggning 23
|
AMA RA
Brolager
Generation 
Anläggning 23

DEP.15Brolager

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Bekräftelseprocedur 1 enligt SS-EN ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta, i det fall valmöjlighet avseende lagertyp ska finnas, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • demontering:

    borttagande med krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan