Anläggning 23
|
AMA RA
Grundavlopp vid reparation
Generation 
Anläggning 23

DEP.1122Grundavlopp vid reparation

AMA

Rör och tratt ska utföras i ett stycke.

Rör och tratt ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om rör och tratt ska limmas eller gjutas.

Ange om ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • grundavlopp:

    (vid brobyggnad) rör som går genom en brobaneplatta och som avleder vatten som samlas i beläggning över vattenavledande isolering

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan