Anläggning 23
|
AMA RA
Grundavlopp vid nybyggnad
Generation 
Anläggning 23

DEP.1121Grundavlopp vid nybyggnad

AMA

Överkant av grundavloppsrör ska förläggas cirka 15 mm ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grundavlopp:

    (vid brobyggnad) rör som går genom en brobaneplatta och som avleder vatten som samlas i beläggning över vattenavledande isolering

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan