Anläggning 23
|
RA
Ytavlopp vid reparation
Generation 
Anläggning 23

DEP.1112Ytavlopp vid reparation

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan