Anläggning 23
|
AMA RA
KABELSKYDD I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 23

DENKABELSKYDD I ANLÄGGNING

AMA

Genomföring av kabelskydd i grundmur, bjälklag och dylikt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange, till exempel på ritning, placering av kabelskydd.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan