Anläggning 23
|
AMA RA
Kabelskydd av rännor av betong
Generation 
Anläggning 23

DEN.152Kabelskydd av rännor av betong

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För järnväg

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

För järnväg

Ange typritning för utförande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • hörn:

    se figur; jämför med vinkel

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan