Anläggning 23
|
AMA RA
Skydd för kablar i mark
Generation 
Anläggning 23

DEN.1Skydd för kablar i mark

AMA

Kabelskydd i mark ska uppfylla kraven på så kallat ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om skydd ska vara av så ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • återfyllning:

    (i ledningsgrav) avstånd från eventuell överbyggnad till ledningsbotten eller överkant ledningsbädd; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan