Anläggning 23
|
RA
Katodiskt skydd av rörledning med påtryckt ström
Generation 
Anläggning 23

DEM.112Katodiskt skydd av rörledning med påtryckt ström

RA

Avser installation av katodiskt skydd med påtryckt ström.

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan