Anläggning 23
|
RA
Katodiskt skydd av konstruktion
Generation 
Anläggning 23

DEM.1Katodiskt skydd av konstruktion

RA

Beakta SS-EN 12954 avseende allmänna principer för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan