Anläggning 23
|
AMA RA MER
UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR
Generation 
Anläggning 23

DEKUTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR

AMA

För tryckimpregnerat virke av furu gäller krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att utrustningen ska placeras så den inte utgör hinder ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan