Anläggning 23
|
RA
Förtillverkade fundament för utrustningar och utsmyckningar på bjälklag
Generation 
Anläggning 23

DEK.72Förtillverkade fundament för utrustningar och utsmyckningar på bjälklag

RA

Beakta behovet av fundament eller förankring av större ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan