Anläggning 23
|
RA MER
SKYDDSANORDNINGAR FÖR VÄG, PLAN O D SAMT BRO
Generation 
Anläggning 23

DEGSKYDDSANORDNINGAR FÖR VÄG, PLAN O D SAMT BRO

RA

Ange i förekommande fall, under aktuell kod och rubrik i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för längd av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan