Anläggning 23
|
RA MER
Förtillverkade fundament för stängsel, staket, plank o d
Generation 
Anläggning 23

DEG.57Förtillverkade fundament för stängsel, staket, plank o d

MER

Arbete mäts i antal.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan